POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH ( IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, powinny mieć możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

Informujemy Państwa, że w jednostce Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskie w Mikołajkach funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni:

Paulina Więckiel
DANE KONTAKTOWE:
e-mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl
tel. +48 534 860 829