O NAS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, prowadzoną przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Mikołajkach, na zlecenie Powiatu Piskiego zgodnie z zawartą umową. Placówka przeznaczona jest dla 45 osób, z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
– osób przewlekle psychicznie chorych,
– niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
– osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
Placówka rozpoczęła działalność od grudnia 2004 roku . Ośrodek zajmuje się szeroko pojętą rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

OFERTA

Terapia zajęciowa  prowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy jest tylko jednym z czynników szeroko pojętej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w terapii mobilizuje do działania, nabywania nowych umiejętności oraz skierowania uwagi na własną osobę i czynności życia codziennego. Terapia zajęciowa daje każdemu jej uczestnikowi szansę czynnego udziału w takiej formie twórczości, która odpowiada jego indywidualnym możliwościom. Zajęcia terapii dostosowane są  do potrzeb każdego uczestnika tak, aby je chętnie wykonywał.

AKTUALNOŚCI