OFERTA

Terapia zajęciowa  prowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy jest tylko jednym z czynników szeroko pojętej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w terapii mobilizuje do działania, nabywania nowych umiejętności oraz skierowania uwagi na własną osobę i czynności życia codziennego. Terapia zajęciowa daje każdemu jej uczestnikowi szansę czynnego udziału w takiej formie twórczości, która odpowiada jego indywidualnym możliwościom. Zajęcia terapii dostosowane są  do potrzeb każdego uczestnika tak, aby je chętnie wykonywał.

Terapia zajęciowa w ŚDS prowadzona jest przez zespół terapeutyczny  w siedmiu pracowniach:

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Prowadzone zajęcia

 • zajęcia praktyczne z wykorzystaniem komputera, obsługa programów pakietu Office, nauka korzystania z zasobów Internetu, przygotowywanie ulotek, dyplomów, prezentacji, korzystanie z mediów społecznościowych, w tym prowadzenie profilu śds na Facebooku, aktualizacje strony internetowej www, korzystanie z poczty e-mail, korzystanie z przenośnych urządzeń magazynujących dane, gry i zabawy interaktywne, korzystanie z urządzeń biurowych, nauka fotografii, obsługa aparatu fotograficznego, obróbka zdjęć;

PRACOWNIA KULINARNA

Prowadzone zajęcia

 • planowanie zakupów ,w tym planowanie zakupu poszczególnych produktów do posiłków,
 • codzienne przygotowanie śniadań oraz gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego,
 • gotowanie, pieczenie samodzielne i zespołowe, - przygotowywanie przekąsek i posiłków, nakrywanie do stołu,
 • wdrażanie zasad prawidłowego postępowania przy obróbce produktów żywnościowych,
 • właściwe przechowywanie żywności (mrożenie, pasteryzacja),
 • przygotowywanie przetworów owocowych i warzywnych na zimę, kiszenie kapusty,
 • sprzątanie po gotowaniu oraz spożyciu posiłku, obsługa urządzeń AGD, planowanie wydatków, robienie zakupów,
 • gotowanie z przepisów kulinarnych,
 • nakrywanie do stołu oraz podanie gotowego posiłku do stołu,
 • tygodniowe dyżury kulinarne,
 • organizowanie zaplecza kulinarnego w czasie odbywających się imprez, przypadających świąt (pieczenie ciast, przygotowanie przekąsek),
 • wyjścia do restauracji, kawiarni;

PRACOWNIA KRAWIECKA

Prowadzone zajęcia

 • szycie ręczne i na maszynie,
 • pranie i prasowanie, szydełkowanie, dziewiarstwo, haft,
 • nauka i bezpieczna obsługa sprzętów i akcesoriów krawieckich oraz ich konserwacja,
 • naprawy odzieży,
 • projektowanie,
 • wykonywanie kostiumów, przebrań, scenografii, ozdób,
 • przygotowanie prac konkursowych;

PRACOWNIA EDUKACYJNO-ŚWIETLICOWA

Prowadzone zajęcia

 • zajęcia edukacyjne, zajęcia integracyjne z elementami socjoterapii, filmoterapia, biblioterapia, ćwiczenia percepcyjno-motoryczne, zajęcia relaksacyjne, gry stolikowe,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • zajęcia tematyczne,
 • czytanie prasy, oglądanie telewizji, hortiterapia- prowadzenie ogrodu warzywnego na terenie ŚDS (we współpracy z innymi pracowniami);

PRACOWNIA ARTETERAPII

Prowadzone zajęcia

 • malarstwo, rysunek, papieroplastyka, rzeźba, fotografia
 • wikliniarstwo, florystyka,
 • projektowanie, dekorowanie,
 • zdobnictwo, pirografia, frotaż,
 • organizacja wernisaży prac, przygotowanie prac konkursowych,
 • wykonywanie dekoracji i ozdób
 • relaksacja w pokoju wyciszeń (naświetlania lampą antydepresyjną, słuchanie muzyki i bajek relaksacyjnych, odpoczynek);

PRACOWNIA TEATRALNO-MUZYCZNA

Prowadzone zajęcia

 • muzykoterapia czynna,
 • muzykoterapia bierna,
 • teatroterapia,
 • poezjoterapia,
 • choreoterapia,
 • nauka gry na instrumentach,
 • występy publiczne – prezentacja, przygotowanych inscenizacji, montaży (wyjazdy na przeglądy, festiwale);

PRACOWNIA TERAPII RUCHOWEJ

Prowadzone zajęcia

 • ćwiczenia indywidualne na przyrządach
 • ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia rozciągające, - gry i sporty drużynowe,
 • aerobik, basen, fizykoterapia (magnetronik, prądy - na zlecenie lekarza),
 • udział w spartakiadach, zawodach, rozgrywkach sportowych;

W placówce prowadzone jest poradnictwo psychologiczne tj.  indywidualne oraz grupowe konsultacje dla uczestników i ich rodzin, konsultacje psychiatryczne, socjoterapia.

Efektem jest  nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, uczenie się i poznawanie własnych emocji, umiejętność określenia oraz wyrażenia własnych stanów, odczuć i emocji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, współdziałania i współpracy w grupie.

W poszczególnych pracowniach realizowane są  treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych  oraz treningi umiejętności spędzania czasu wolnego  tj.

 • trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny
 • trening kulinarny
 • trening budżetowy
 • trening umiejętności praktycznych i technicznych
 • trening porządkowy
 • trening z zakresu rozwiązywania problemów międzyludzkich
 • trening kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem /porozumiewania się
 • trening asertywności
 • trening komunikacyjny
 • trening kreatywności
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 • cykliczne spotkania integracyjne, imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym
 • udział w spotkaniach integracyjnych, konkursach, przeglądach, festiwalach itp.